#Firstdays #London by Maaike

At Eclectic Minds, we very much believe that learning a language should take you places, it should bring you opportunities to live, to travel, to meet others. Whilst this can be the best and the worst at the same time, we all feel differently. here are the words of one person about her own experience.

Maaike has been practicing her French with Eclectic Minds for the last three years. She is from the Netherlands. Her text was first written in Dutch. You will find the find the translation in English further down.

Van de eerste paar dagen na mijn verhuizing van Amsterdam naar London kan ik me herinneren dat ik een hoop tijd doorbracht in een telefooncel. Mobiele telefoons waren nog niet zo heel ver ontwikkeld en om een telefoon een internet aansluiting te krijgen, moest ik de British Telecoms gewoon nog uit een telefooncel doen. En dan niet eens de klassieke rode, maar een doodsaaie bruine die voor een winkel stond! Van het regelen van bankzaken, telefoon aansluitingen, huur contracten heb ik wel geleerd om te ‘overleven’ in een nieuwe omgeving en een nieuw leven op te bouwen. 

Toen ik eenmaal alles geregeld had, kon ik mijn nieuwe omgeving en stad verkennen. Alles was leuk: Marks and Spencers, Tesco, de metro, Waterstones. Omdat ik de stad al kende, kon ik ook andere gedeeltes gaan ontdekken. Ik was naar Noord London verhuisd, naar een typische ‘Londense’ buurt. De ene straat vervallen, de andere vol met dure huizen. Maar omdat bijna iedere Londense buurt een ‘internationaal’ tintje heeft, voelde ik me meteen thuis. Toen ik eenmaal aan het werk ging, sloeg de eenzaamheid een beetje toe. Het duurde even, maar mijn vriendenkring groeide gestaag met collega’s maar ook met iemand die ik toevallig Nederlands hoorde spreken en ook pas naar London verhuisd bleek te zijn. Toen ik gevraagd werd via mijn werk om mee te doen aan een toneelstuk voor een goed doel, kon i mijn leven veel meer structureren. In de weekenden had ik nu wat te doen met anderen (repeteren) en de samenwerking heeft geleid tot nieuwe vriendschappen die na 10 jaar nog steeds sterk zijn.

London blijft leuk en nieuw en verassend, zelfs na 10 jaar. Er is altijd nog wel een buurt waar je niet geweest bent of waar wat te doen is. Mijn favoriete plek blijft ‘the Southbank’. Lopen langs de levensader van de stad, De Theems, richting mijn favoriete theater ‘The Globe’ met een mooi uitzicht of St. Paul’s, de London Bridge en de Shard, het is nog steeds ‘exciting’!

What I can remember from the first few days after my move from Amsterdam to London is that I spent a lot of time in a phone booth. Mobile phones were not as advanced as they are today and to get a landline and internet connection I had to call British Telecoms from a phone booth. Not even one of those classical red ones, but a very boring brown one located in front of a shop. I have learned to survive in a new environment and build up a new life from organising new bank accounts, phone connections and rental contracts.

When I had finally organised everything, I could start exploring the city. Everything was fun: Marks and Spencer’s, Tesco, the ‘tube’, Waterstones. Because I knew the city already I could start to explore unknown neighborhoods. I had moved to North London into a typical London area. One street dilapidated, the next full of expensive houses. But because most London areas have an international flavour, I felt at home immediately. Once back to work, loneliness struck a little. It took some time, but my group of friends was growing with people from work or random people I heard speaking Dutch and happened to also have moved to London recently. Once I was asked to participate in a play for charity through work, my life became a whole lot more structured. I had something to do over the weekends (rehearsals) and the collaboration led to new friendships that are still going strong after 10 years.

London remains new and exciting to me, even after 10 years. There is always an area that you haven’t visited yet or where there is something to do. My favourite spot remains the Southbank. Strolling along the Thames, the artery of life of the city (to me) in the direction of my favourite theatre, The Globe, which beautiful views of St. Paul’s, London Bridge and the Shard, it is still exciting!

Moving countries is no easy task. our objective here is to show we all go through weird phases and have to overcome a range of obstacles.

If you would like to share your views, get in touch!

Click here for monthly news from Eclectic Minds!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s